Глава втора – АМОНЯК

      Извинете за късния час, госпожо. Нека са представя – аз съм Фабио Фернандо Лопес Оривера Санчес подавач на ягоди. Може ли да остана за през нощта ?

      Ама разбира се господин… – не, че не беше запомнила името му, просто под контакта на сините му очи губеше дар слово.

      Санчес, но моля госпожо, наричайте ме просто Фабио – изричайки това се наведе и целуна ръката и.

Анна Мария и без това се беше зачервила от силната кашаса, но след това се запоти под мустачето и придоби цвят от сърцевина на презряла диня. Този момент за нея все едно беше вечен. Погълната от сините очи на Фабио усети и хладния поглед на дойката Дулсе. Тя се покашля многозначително:

      Госпожо Чавес, нека настаним гослодин Санчес в една от стаите за гости. Вижда се, че е премръзнал целия. Ще затоплим вода да си вземе гореща вана и ще му сервират в кухнята да вечеря. Да тръгваме господин Санчес – каза строго тя и се завтече да му показва стаята.

В трапезарията остана Анна Мария сама, с мисли напълно завладяни от къдрокосия непознат. Ех, да не беше женена или поне дойката да я нямаше сега. Дулсе в същото време беше смекчила тона:

      Е, господин Санчес, това е стаята ви. Донесете ми мръсните си дрехи долу, след като се освежите.

      Благодаря, мадам. Не заслужавам добрината ви.

Дулсе се усмихна вежливо и слезе в трапезариата при Анна Мария. Мълчаливо довършваха вечерята си и след 30-на минути мълчание дойката промълви замечтано:

      Какво ще кажете госпожо Чавес, красиво момче, нали?

      Не съм забелязала, Дулсе. Мъж като мъж. Целия кален и мръсен. Не обърнах внимание дали е красив – отсече Анна Мария почти убедително.

      Оох, между нас да си остане госпожо – с непривична за нея, поне според Анна Мария, усмивка продължи – но да бях малко по-млада… – и преди да завърши изречението, което и до тук казано накара госпожа Чавес да повдигне гъсти вежди почти вежда, се чу скърцане от вратата.

       Простете за вида ми госпожи. Аз съм готов, но нямам сухи дрехи, с които да се преоблека – изправен пред тях той висеше само по малка хавлия намотана около кръста, която придържаше с едната ръка.

Дулсе притеснена от думите си и най-вече, че той най-вероятно ги бе чул, както и от гледката възкликна с немощен глас:

      Ооооо Дево, от Глауделупе – и се свлече от стола в несвяст.

Анна Мария от друга страна не можеше да си позволи да изпадне в безсъзнание точно сега. От една страна не можеше да откъсне поглед от малката хавлия, а от друга трябваше да свестява Дулсе. Фабио също притеснен се затича да повдигне Дойката.

      О, госпожо Санчес, съжалявам ! Не намерих никой по коридорите. Не бих си позволил да ви притесня в този вид иначе. Съжалявам! Толкова ми е неудобно. Кажете, как да помогна !

      Фабио, помогнете ми да я сложа на дивана.

Сложиха я на един от диваните в съседната стая да полегне и се надвесиха над нея. Анна Мария я свести с помощта на малко шишенце амоняк. Дулсе погледна нагоре към облекченото лице на Анна Мария. След това погледна встрани към Фабио и отново изпадна в несвяст.

      Фабио, за бога загърнете се – възкликна с престорено възмущение Анна Мария – качете се горе. Ще изпратя някой да ви донесе дрехи.

Нямаше намерение да изпраща някой за дрехите. Щеше сама да му ги занесе след като отново свести дойката. След десетина минути вече почукваше на вратата му. Завари го този път увит с някакъв чаршаф, стоящ напълно омърлушен на крайчеца на леглото.

      Фабио, ето дрехите ви. Дулсе е добре. Не се притеснявайте – сърцето на Анна Мария се сви, като видя този огромен мъж с изражение на дете направило пакост без да иска.

      Аз съм виновен, че я притесних.

      Не се обвинявайте. Тя е емоционална жена и не и е за първи път. Облечете се, хапнете и утре сутрин ще се чувствате по-добре – спокойно му каза тя, когато забеляза кръв по рамото му – та Фабио, вие кървите !

Advertisements

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s